Leerlingentevredenheid juni 2022

Leerlingentevredenheid juni 2022

Hoe waarderen de leerlingen onze school?

Jaarlijks meten wij de leerlingentevredenheid in onze bovenbouw. Hoe tevreden zijn onze leerlingen over de sfeer op onze school en de lessen die gegeven worden. 

Samen met Bureau B&T hebben we (en andere scholen) een nieuw meetinstrument ontwikkeld voor het doen van veiligheidsbeleving/tevredenheidsonderzoeken voor onze doelgroep. Dit instrument gebruikt SO & VSO De Startbaan. We communiceren de uitkomsten met de onderwijsinspectie.

In juni 2022 zijn de meest recente onderzoeken afgenomen.

De Startbaan speciaal onderwijs 
Op de items Schoolklimaat, Onderwijsleerproces en Sociale veiligheid zijn de leerlingen bevraagd naar hun mening. De vragenlijst is afgenomen op een vierpuntschaal. 

Alle leerlingen ondervinden het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de sociale veiligheid als goed.  
  • Schoolklimaat: 3,8 (4,0 is maximale score) 
  • Onderwijsleerproces: 3,9 
  • Sociale veiligheid: 3,5   

De Startbaan praktijkcollege
Op de items Schoolklimaat, Onderwijsleerproces en Sociale veiligheid zijn de leerlingen bevraagd naar hun mening. De vragenlijst is afgenomen op een vierpuntschaal. 

De leerlingen ondervinden het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de sociale veiligheid als goed. 
  • Schoolklimaat: 3,8 (4,0 is maximale score)
  • Onderwijsleerproces: 3,8 
  • Sociale veiligheid: 3,7