Aanmelden

Aanmelden

Schooljaar 2024 - 2025 -- beschikbare plaatsen

Status november 2023

De Startbaan speciaal onderwijs (so) 

  • DE STARTBAAN SPECIAAL ONDERWIJS IS VOOR HET SCHOOLJAAR 2024-2025 VOL!

De Startbaan praktijkcollege (vso) 

  • De onderbouw (12/13 jaar) van het Praktijkcollege/VSO is voor het schooljaar 2024-2025 VOL!
  • In de middenbouw (14/15jaar) is nog wat ruimte beschikbaar
  • In de bovenbouw, de voor- en examenklassen (16/17 jaar) is beperkt ruimte
     

Schooljaar 2023 - 2024
Status november 2023

De Startbaan speciaal onderwijs (so) = VOL
De Startbaan speciaal onderwijs (so) neemt GEEN nieuwe leerlingen meer aan voor het huidige schooljaar 2023 - 2024

De Startbaan praktijkcollege (vso) =  VOL
De Startbaan praktijkcollege (vso) neemt GEEN nieuwe leerlingen meer aan voor het schooljaar 2023 - 2024, alle leerjaren zitten vol. 
Uitzondering -> * Alleen in de middenbouw (14/15 jaar) zijn nog 2 plekken beschikbaar *. De uitzondering geldt niet voor de plusgroep (voor leerlingen met zeer intensieve ondersteuningsaanbod). Deze groep is vol.

 

Hoe werkt het?

U bent altijd welkom voor een interessegesprek op school. Tijdens dit gesprek kunt u meer over de school te weten komen en kunnen we kennis met elkaar maken. 

U kunt een afspraak voor een interessegesprek maken met het secretariaat. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0182-679096.


Hoe gaat toelating voor het speciaal onderwijs?

De Commissie van Begeleiding beoordeelt en besluit of De Startbaan speciaal onderwijs aan de onderwijs- en zorgbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. De commissie van begeleiding hanteert de criteria zoals die zijn opgeschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (sop). Deze criteria kunt u op verschillende plekken op de site lezen (o.a. bij wie we zijn) en het sop kunt u bij de downloads vinden.

 

Hoe gaat toelating voor het praktijkcollege (vso)?

De Commissie van Begeleiding beoordeelt en besluit of De Startbaan speciaal onderwijs aan de onderwijs- en zorgbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. De commissie van begeleiding hanteert de criteria zoals die zijn opgeschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (sop). Deze criteria kunt u op verschillende plekken op de site lezen (o.a. bij wie we zijn) en het sop kunt u bij de downloads vinden.