Team De Startbaan speciaal onderwijs en praktijkcollege 2022 - 2023

Team De Startbaan speciaal onderwijs en praktijkcollege 2022 - 2023

Directie

      Miranda Jansen
Maurice Peeters                                                     Miranda Jansen
directeur                                                                   directielid
 

Interne Begeleiding

     Marieke de Bruijn                                                                Mirelle Catalan                                                        Marieke de Bruijn 
De Startbaan speciaal onderwijs                    De Startbaan praktijkcollege

Managementondersteuning
en secretariaat
         


Marit Neleman                                                          
 

Conciërge


Chadi Ben Jaber

 

Psycholoog         

     Anja Suur         
Sylvia de Ruiter                                                     Anja Suur 
Psycholoog                                                             Assistente psycholoog
                ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​  

Stagebureau   

Sytske van Rietschote
Sytske van Rietschote
stagecoördinator

Anne Zendman    Monique Muilwijk 
Anne Zendman                                                     Monique Muilwijk
stagebegeleider    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    stagebegeleider
 

Leerkrachten speciaal onderwijs

Linda Heij - Noorlander      Yvette van den Bos
Linda Noorlander                                                    Yvette van den Bos
leerkracht so1                                                            leerkracht so2
                                            
Michelle Abendroth       Marianne van Dorp     
Michelle Abendroth                                                Marianne van Dorp
leerkracht so3                                                            leerkracht so4a

Manon Joosten    ​​​​​​​   Bea Rietveld
Manon Joosten                                                        Bea Rietveld
leerkracht so4b                                                        leerkracht so4b
      
      
Linda Raes                                                                Djoeni van Graafeiland
leerkracht zeer intensieve                                 vakleerkracht bewegingsonderwijs
begeleidingsgroep
 

Leraarondersteuners speciaal onderwijs             

Kiki Selbach      Bianca Visser
Kiki Selbach                                                                Bianca Visser
ondersteuner so1 en so4a                                    ondersteuner so3

Jessica van Nelfen      
Jessica van Nelfen 
ondersteuner zeer intensieve
begeleidingsgroep                                            
 

Onderwijsassistenten speciaal onderwijs            

De onderwijsassistenten zijn groepsoverstijgende collega's t.b.v. de uitvoering van het onderwijsprogramma. 

Ivonne de Groot      Martine Heemskerk
Ivonne de Groot                                                     Martine Heemskerk
 
Jacqueline Sietzema     Anouk Dekker
Jaqueline Sietzema                                              Anouk Dekker     
 
 Marieke van der Starre     ​​​​​​
Marieke van der Starre                                         Patricia Verhagen
  ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    
     ​​​​​​​
Nanda Vreugdenhil                                              Floortje Nicolaas                                                   

​​​​​​​
Asli Klaver                                                                     
      

Logopedie

Annemieke Bastiaans      Roos de Boo
Annemiek Bastiaans                                            Roos de Boo

 

Leerkrachten praktijkcollege

Marjolein Jansen      Margreet van der Beek
Marjolein Jansen                                                    Margreet van der Beek
groepsleerkracht onder-/middenbouw        groepsleerkracht onderbouw

      Petra Vogelaar
Carolien de Lange                                                    Petra Vogelaar                                                       
groepsleerkracht middenbouw                        groepsleerkracht

 Annemieke Kwinkelenberg     
 Annemieke Kwinkelenberg                              Lucy Berkhout 
 groepsleerkracht zeer intensieve                  groepsleerkracht onderbouw
 begeleidingsgroep

Joeri Blomberg                                    
Joeri Blomberg                                                          Mario Willemsen
vakleerkracht digitale geletterdheid                vakleerkracht techniek

​​​​​​​    ​​​​​​​   ​​​​​​​   ​​​​​​​    ​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​
Djoeni van Graafeiland                                           Ruud van Gils
vakleerkracht bewegingsonderwijs    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​  vakleerkracht horeca
 

Leraarondersteuners / praktijkinstructeurs praktijkcollege    

Hafida Andour      Diamantixa Pijst
Hafida Andour                                                        Diamantixa Pijst 
praktijk facilitair        ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​     ondersteuner eindgroep en examengroep

​​​​​​​Aziza Erahoutan     ​​​​​​​​​​​​​​       
Aziza Erahoutan                                                    Ageeth Hoogendoorn                                          
ondersteuner zeer intensieve                         ondersteuner eindgroep en examengroep
begeleidingsgroep
                     
 Rinus van Dusschoten     Lia Zegwaard
 Rinus van Dusschoten                                        Lia Zegwaard
 praktijk techniek                                                   ondersteuner zeer intensieve begeleidingsgroep en
                                                                                       begeleiding nieuwkomers   ​​​​​​​    

Marleen Ykema       
Marleen Ykema                                                       Lisette Ouwerkerk
praktijk arbeidstraining en training               praktijk groen & onderhoud openbare ruimte
arbeidsvermogen
     
Najat Salhi        Fatima Toukoki
Najat Salhi                                                                 Fatima Toukoki                                                       
praktijk horeca                                                         interne stage en ondersteuner onderbouw


 Houria Ben Allouch
Houria Ben Allouch                                       
praktijk horeca en retail                                      ​​​​​​​    ​​​​​​​
                                                                                                        

      ​​​​​​​
Floortje Nicolaas                                                   Asli Klaver
flex onderwijsassistent


 

Schoolmaatschappelijk werk De Startbaan

Jacoline Zoeteweij
Jacoline Zoeteweij