Kennismaking & Rondleiding

Kennismaking & Rondleiding

Status maart 2023:

De Startbaan speciaal onderwijs (so) = VOL!!!
Momenteel nemen wij voor De Startbaan speciaal onderwijs (so) GEEN nieuwe leerlingen meer aan voor het schooljaar 2023 - 2024, alle leerjaren zitten vol. 

De Startbaan praktijkcollege (vso) = bijna vol

U kunt uw kind wel aanmelden voor het VSO voor schooljaar 2023 - 2024.
VSO onderbouw (12/13 jaar) - nog 2 plekken
VSO middenbouw (14/15 jaar) - nog 4 plekken

Vanaf 1 september 2023 kunt u voor het schooljaar 2024 - 2025 weer aanmelden voor zowel de Startbaan speciaal onderwijs (so) en de Startbaan praktijkcollege (vso). 


Hoe werkt het?

Oriëntatie op het speciaal onderwijs en praktijkcollege (vso)

U bent altijd welkom voor een oriëntatiegesprek op school. Tijdens dit gesprek kunt u meer over de school te weten komen en kunnen we kennis met elkaar maken. Dan kunnen we vrijblijvend over het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben als mogelijke onderwijsvorm voor uw kind. 

U kunt een afspraak voor een oriëntatiegesprek maken met de interne begeleiders van de school, Mirelle Catalan (SO) en Marieke de Bruijn (VSO). U kunt telefonisch een afspraak maken via 0182-679096.


Aanmelden leerlingen speciaal onderwijs

U kunt een aanmeldformulier voor het so aanvragen via het secretariaat telefonisch (0182 679 096) of via de mail (m.neleman@stichtingklasse.nl). U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd met de vraag deze ingevuld te retourneren. Dit aanmeldformulier wordt door het gespecialiseerd onderwijs in Gouda  (de 3 SBO scholen en SO De Startbaan) gebruikt. 

Let op! Deze aanmelding is nog geen inschrijving.

De Commissie van Begeleiding beoordeelt en besluit of De Startbaan speciaal onderwijs aan de onderwijs- en zorgbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. Dit besluit zal direct na de vergadering aan ouders worden doorgegeven. Bij een positief besluit over de aanname wordt door de school de TLV aangevraagd. Na plaatsing worden de ouders door de schoolmaatschappelijk werkster en de psycholoog uitgenodigd voor een 'kindbeeldgesprek'.  Alle nieuwe leerlingen worden na plaatsing uitgenodigd bij de jeugdarts. 

Aanmelding via school of instantie  
Deze aanmelding verloopt zoals hierboven staat vermeld, alleen vraagt in dit geval de verwijzende school / instantie de TLV aan.

 

Aanmelden leerlingen praktijkcollege (vso)

U kunt een aanmeldformulier voor het praktijkcollege telefonisch (0182 679 096) of via de mail opvragen via het secretariaat (m.neleman@stichtingklasse.nl) of via de intern begeleider (m.debruijn@stichtingklasse.nl).

Let op! Deze aanmelding is nog geen inschrijving.
 
De Commissie van Begeleiding beoordeelt en besluit of De Startbaan praktijkcollege aan de onderwijs- en zorgbehoefte van de aangemelde leerling kan voldoen. Dit besluit zal direct na de vergadering aan ouders worden doorgegeven. Bij een positief besluit over de aanname wordt door de school de TLV aangevraagd. Na plaatsing worden de ouders door de schoolmaatschappelijk werkster en de psycholoog uitgenodigd voor een 'kindbeeldgesprek'.  Alle nieuwe leerlingen worden na plaatsing uitgenodigd bij de jeugdarts. 

Aanmelding via school of instantie  
Deze aanmelding verloopt zoals hierboven staat vermeld, alleen vraagt in dit geval de verwijzende school / instantie de TLV aan.

Instroommomenten De Startbaan praktijkcollege
Tijdens het schooljaar zijn er, indien er ruimte is om te plaatsen, 2 vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen, na de zomervakantie en de voorjaarsvakantie. Als de aanmelding een leerling betreft die thuis zit, worden er andere afspraken gemaakt in verband met leerplicht. 

De ouders maken een afspraak met de directeur of met de ib'er. Tijdens het gesprek krijgen ouder informatie over de school en een rondleiding. 
De Startbaan speciaal onderwijs (so) = vol